Bağ

Denizli ili Çal ilçesi Hançalar mahallesinde modern şaraplık üzüm bağı tesis etme amacıyla 2005 yılında çalışmalara ve arazi satın alımlarına başlanmıştır. Yapılan çalışmalar sonucu ilk bağlar 2007 yılında dikilmiştir.Çal, yaklaşık 850 metre rakımda bulunan, ortasından nehir tanrısı Meandros’tan adını alan Büyük Menderes nehrinin geçtiği bir platodur. 

 

16 kopya

Gece-gündüz sıcaklık farkının oldukça yüksek olduğu (ortalama 18-20 derece fark) killi, tınlı ve kireçli topraklara sahiptir. Kuzubağ bağları yaklaşık 500 dekarlık bir alanda kuruludur. Kurulduğu günden itibaren iyi tarım uygulamalarıyla bağı yetiştiren ve geçtiğimiz 2 yıldır da organik bağcılığa geçiş yapan Kuzubağ, budama ve salkım seyreltme metodu ile bağlardan düşük verim prensibi ile üzüm almaktadır.

16 kopya

"Çal'ın binlerce yıllık bağcılık geçmişini onurlandırmayı hedefleyen modern ama klasik ve yenilikçi ama geleneksel bir aile şaraphanesi."

17 kopya

Bazı teknik bilgiler vermek gerekirse, mevcut makinalar dikkate alınarak sıra araları 2.8 metre bağ araları ise 1 metre seçilmiştir dekarda yaklaşık 280 adet bağ bulunmaktadır. Sıralar Güney-Kuzey istikametinde olup yüksek duvar sistemi tesis edilmiştir. Kullanılan dikmeler ahşap olup kullanılan teller de galvaniz kaplı tellerdir. Bağ alanında sulama alt yapısı kurulmuştur. İhtiyaç olması halinde bağın tamamını sulamak mümkündür.

Bazı teknik bilgiler vermek gerekirse, mevcut makinalar dikkate alınarak sıra araları 2.8 metre bağ araları ise 1 metre seçilmiştir dekarda yaklaşık 280 adet bağ bulunmaktadır. Sıralar Güney-Kuzey istikametinde olup yüksek duvar sistemi tesis edilmiştir. Kullanılan dikmeler ahşap olup kullanılan teller de galvaniz kaplı tellerdir. Bağ alanında sulama alt yapısı kurulmuştur. İhtiyaç olması halinde bağın tamamını sulamak mümkündür.

17 kopya

 

Bağ fidanları Fransa ve İtalya’dan ithal edilmiş sadece yerli türler Türkiye’den temin edilmiştir. Bölgenin üzümü olan Çal Karasına özel bir önem verilmiş olup Manisa Bağcılık Araştırma Merkezinde klon seçimleri ve deneme üretimleri yapılmış olan 2 farklı Çal Karası fidanı temin edilerek 8 dekarlık bir alanda bölgede ilk defa duvar sistemi ile Çal Karası bağı kurulmuştur. Kuzubağ’da 2007 yılından günümüze kadar dikilmiş olan üzüm çeşitleri Merlot, Cabernet Sauvignon, Çal Karası, Kalecik Karası, Petit Verdot, Cabernet Franc, Acıkara, Shiraz, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Narince ve Sultaniye’dir.